Výzkum a vývoj

Možnosti využití a uplatnění subfossilního dubu

Jedním z našich cílů je účast na vědeckých projektech a spolupráce s muzei a univerzitami po celém světě.

Věda

Univerzitám, muzeím a vědeckým pracovištím po celém světě dodáváme vzorky dřeva ze subfossilního dubu, především pak pro:

  • dendrochronologické účely
  • zkoumání změn klimatu za období posledních 3000 – 6500 let
  • výzkum vlivu člověka na globální oteplování 
  • zkoumání mineralizace subfossilního dubu v sedimentech 

S výsledky se pak pokoušíme seznamovat jak odbornou, tak laickou veřejnost.

Výzkum

Provádíme vlastní výzkum v oblasti využití a uplatnění subfossilního dubu v komerční i nekomerční sféře:

  • umění
  • design
  • architektura

Provádíme vlastní experimenty v oblasti zkoumáni vlivu a reakce subfossilního dubu se vzduchem po vytěžení:

Vývoj

Vyvíjíme vlastní technologie a technologické postupy, a to v oblastech:

  • stabilizační komory
  • stabilizační chemie
  • zařízení pro zpracovávání celých kmenů 

We are part of the:

 

4th – 7th July 2024 at the Domaine Grand Malagny,
Geneva, Switzerland