Subfossil Art

Anthony Douglas Cragg

V roce 2018 se podařilo navázat spolupráci se Sirem Anthony D. Craggem, držitelem mnoha ocenění a autorem četných světových výstav. Probíhá zkoumání možností využití tohoto unikátního materiálu v oblasti umění.

Autor tak navrhl a vytvořil z překližky subfosilního dubu unikátní sochu vysokou 140 cm. 


Socha Black Bone autora Vlastimila Beránka

Z našeho subfosilního dřeva vytvořil také unikátní dílo i umělec Vlastimil Beránek, představitel třetí sklářské generace v rodině Beránků: Pohledy zpět jsou někdy překvapivé, protože s narůstající vzdáleností od události se rozostřují souvislosti. Řeka času tekla svobodně, až odtekla do zapomnění,“ vnímá dějiny událostí. Výjimkou a hmatatelnou vzpomínkou jsou ale nálezy nezkamenělého dřeva. Konkrétně je řeč o subfosilním dubu, vzácném a inspirativním materiálu, ze kterého je vytvořena socha Black Bone.

„Možnost pracovat s tak unikátním materiálem je jako modlitba, hledání abstraktní, organické formy a obsahu, jako rozhovor. Tyto ostatky kdysi ztepilých velikánů jsou jako relikvie zapomenutých dějů, kosti dávných předků. Analogie hrobů a kostí se nabízí a je mně blízká. Kosti vždy mlčky sdělují příběhy své minulé existence. Subfosilní dub tak není jen materiálem v onom slova smyslu, je i celistvým důvěrným odkazem předků.“

We are part of the:

 

4th – 7th July 2024 at the Domaine Grand Malagny,
Geneva, Switzerland