Subfossil Museum

Subfosilní dub ve světových muzeích

Jedním z cílů společnosti je hledat cesty, jak prezentovat tento exkluzivní materiál široké veřejnosti, kterou tak může seznámit nejen s historickým obdobím, ve kterém tyto duby rostly, ale třeba i vyvolat zážitek a vytvořit tak prostor k zamyšlení.

Proto Subfossil Oak dodává vzorky dřeva a průřezy kmene subfosilního dubu do nejprestižnějších muzeí a univerzit světa pro vědecké účely, stejně tak i větší solitéry do jejich expozic pro širokou veřejnost.

Naše dřevo je umístěno mimo jiné v Natural History Museum v Londýně, kde budujeme trvalou expozici zaměřenou na počátek konce doby ledové, Královských botanických zahradách v Londýně (Kew Gardens), Manchester Museum v Manchesteru, Museum für Naturkunde v Berlíně, Natural History Museum ve Vídni, Národním muzeu v Praze nebo v pavilonu geologie prof. Pošepného (Vysoká škola Báňská) v Ostravě.

We are part of the:

 

4th – 7th July 2024 at the Domaine Grand Malagny,
Geneva, Switzerland